Huby, plesne, červotoče, fuzáče, ale aj niektoré mravce. Všetky tieto organizmy majú čosi spoločné – v dreve sa im žije výborne. Proti týmto podnájomníkom však existuje účinná zbraň vo forme impregnácie s biocídmi. Čo to tie biocídy vlastne sú a ako fungujú?

Biocídy sú prostriedky, ktoré zneškodňujú škodlivé organizmy. V širšom zmysle slova sem zaraďujeme dezinfekciu, látky na ochranu dreva proti škodcom, insekticídy, ale aj otravu pre myši. Z pohľadu ochrany dreva ide predovšetkým o fungicídy a insekticídy. Teda látky, ktoré ničia plesne a huby alebo drevokazný hmyz. Môžu sa používať preventívne pred akýmkoľvek napadnutím alebo aj v rámci sanácie už znehodnoteného dreva. Prevencia je však vždy najlepším riešením – navyše, napadnuté drevo môžete odhaliť v štádiu, kedy ho už nemôžete zachrániť.

Proti čomu chránia biocídy?

Drevo môže napadnúť drevokazný hmyz alebo rôzne druhy húb a plesní. Pre väčšinu z nich vyššia vlhkosť predstavuje ideálne podmienky.

 • Suché nevetrané drevo, napríklad v streche, podlahe alebo v skriniach, sa môže stať domovom a pochúťkou pre drevokazný hmyz.
 • Drevo v prostredí s vlhkým vzduchom bez dostatočného vetrania, napríklad v streche s rizikom kondenzácie alebo obklady či konštrukčné drevo, už môže vytvoriť vhodné podmienky nielen pre hmyz, ale aj rôzne druhy plesní a tiež húb.
 • Drevo v exteriéri, ako aj akékoľvek drevo, ktoré je v kontakte so zemou alebo s vodou, je vystavené vysokej vlhkosti, a teda najvyššiemu riziku napadnutia plesňami, hubami a hmyzom.

Každé drevo je svojím spôsobom ohrozené. Čím väčšia vlhkosť, tým väčšie riziko. Preto sa o každý kus dreva dôsledne starajte. Na interiérové drevo a nábytok postačí olej, ktorý ho ochráni zvnútra aj zvonku. Pre vonkajšie drevo a drevo s najvyšším rizikom, ako napríklad oplotenie, siahnite po silnejších zbraniach. Kombinácia impregnácie s biocídom (napríklad BORI impregnácia s biocídom W, Belinka Base SE) a povrchového náteru zabezpečí, že vaše drevo odolá škodcom. Nezabudnite však dodržiavať pokyny výrobcu. Povrchový náter vo forme lazúry, farby alebo laku je mimoriadne dôležitý. Zabráni preniku vody do dreva a zároveň chráni okolie pred prípadným uvoľňovaním biocídnych látok do prostredia.

Pozor, impregnácie sú biocídne výrobky. Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Vedeli ste, že…?

Drevo trvalo ponorené pod vodnú hladinu, resp. trvalo zvlhčované nad približne 75 % vlhkosti, je paradoxne dobre chránené pred akýmikoľvek drevokaznými organizmami. Dôvodom je nedostatok kyslíka potrebného na ich rozvoj. Takéto drevo dokáže aj bez ďalších úprav odolávať škodcom.

Sú biocídy bezpečné pre ľudí?

Ak dokáže nejaká látka zlikvidovať škodcov, je určite na mieste pýtať sa na jej bezpečnosť pre človeka či domáce zvieratá. V celej Európskej únii platí regulácia BPR (Biocidal Products Regulation). Na európskom trhu sa teda môžu objaviť len tie fungicídy a insekticídy, ktoré schváli Európska únia na základe prísnych pravidiel. Jednotlivé produkty s rôznymi formuláciami týchto fungicídov či insekticídov už schvaľujú štáty EÚ samostatne. Dokonca, ak kúpite už impregnované drevo v Európskej únii, musí byť na ňom uvedená informácia o použitých biocídoch, návod na použitie, prípadne iné upozornenie týkajúce sa bezpečnosti.

Pri schvaľovaní sa zohľadňuje účinnosť látky, ako aj vplyv na zdravie a životné prostredie. Vzhľadom na veľmi prísne a detailné požiadavky môže tento proces trvať aj celé roky. Pre výrobcov impregnácií to znamená veľkú časovú aj finančnú investíciu, čo môže do istej miery brzdiť samotné inovácie v tejto oblasti. Avšak, pre konečného užívateľa je to zasa uistenie, že nekúpi nebezpečný produkt.

Nebolo to však vždy tak. V minulosti sa v našich končinách používali predovšetkým látky, ako CCA (arzeničnan meďnatý), pentachlórfenol (PCP) a kreozot. V 90. rokoch však európske krajiny tieto a mnohé iné biocídne látky buď obmedzili, alebo niektoré úplne zakázali. Európska únia dnes intenzívne rieši problém s industriálnymi stavbami, z ktorých do ovzdušia unikajú emisie niektorých dnes už zakázaných biocídnych látok.

Vedeli ste, že…?

Cena registrácie novej aktívnej biocídnej látky v EÚ stojí približne 6 miliónov eur.

Označenia biocídnych látok podľa ich preukázaných účinkov:

 • IP prevencia proti hmyzu
 • FB efektívne proti bazídiovým hubám (Basidiomycete fungi)
 • FA efektívne proti vreckatým hubám (Ascomycete fungi)
 • B efektívne proti modrej hube (rod Ophiostoma)
 • P efektívne proti plesni
 • D ošetrené drevo môže byť vystavené počasiu, potvrdené testami v teréne
 • E ošetrené drevo môže byť vystavené extrémnemu počasiu alebo byť v kontakte so zemou, potvrdené testami v teréne

Dobré rady na záver

 • Interiérové aj exteriérové drevo pravidelne ošetrujte nátermi. Ak ide o drevo, ktoré pravidelne neprichádza do kontaktu s vašou pokožkou, zvoľte kombináciu kvalitnej impregnácie s biocídmi a povrchového náteru.
 • Pri nanášaní akéhokoľvek náteru, nielen pri impregnácii, dbajte na bezpečnosť. Vždy pracujte v dobre vetranom prostredí, noste ochranné oblečenie a chráňte si dýchacie cesty.
 • Impregnované drevo vždy natierajte aj povrchovým náterom.
 • Chráňte svoje drevo s vedomím, že ide o produkt, ktorý prešiel veľmi prísnou reguláciou.
Predchádzajúci článokSeriál ŠIKOVNÉ RUKY: Chcete si vyrobiť vašu prvú umeleckú sošku z dreva?
Ďalší článokPalisandrové drevo pekne vyzerá aj krásne znie
Budúca laureátka Nobelovej ceny za literatúru :-) Zatiaľ „markeťáčka“ a copywriterka, ktorú baví cestovanie, knihy, joga a najmä písanie. Fascinuje ju príroda, usiluje sa žiť ekologickejšie a k jej zvláštnym hobby patrí voľnočasové štúdium paleoantropológie.