Slovník

Všetky | A B C D E F G H I J K L M O P R S Š T U V Z Ž
There are currently 3 names in this directory beginning with the letter R.
Rez kmeňa
Pri pílení kmeňa v rôznych polohách vzhľadom na pozdĺžnu os (stržeň) vytvárame rezné plochy, ktoré sa líšia zobrazenými makroskopickými znakmi. Rozlišujú sa tri základné rezy: priečny rez (P) – je vedený kolmo na pozdĺžnu os kmeňa, pozdĺžny rez radiálny (R) – je vedený pozdĺž osi kmeňa cez stržeň, pozdĺžny rez tangenciálny (T) – je vedený pozdĺž osi kmeňa v určitej vzdialenosti od stržňa (ako dotyčnica ročných kruhov).

Rezivo
Všetky piliarske výrobky vytvorené pozdĺžnym rezaním piliarskeho výrezu. Majú minimálne dve rovnobežné plochy a stanovený druh dreva, rozmery aj kvalitu. Patrí sem doskové rezivo (fošne, dosky), hranené rezivo (hranoly, laty, lišty) a polohranené rezivo (drevené podklady, trámy).

Ročný kruh
Nazývaný neodborne aj letokruh. Ide o hrúbkový prírastok dreva za obdobie jedného roka, resp. jednej vegetačnej sezóny. Vzniká opakovaným delením buniek v oblasti kambia. Čím bližšie je ročný kruh k stržňu, tým je starší. Čím bližšie je pri kambiu, tým je mladší. Na priečnom reze vyzerá ako kruh.