Slovník

Všetky | A B C D E F G H I J K L M O P R S Š T U V Z Ž
There are currently 3 names in this directory beginning with the letter S.
Sanácia dreva
Proces ozdravenia poškodeného dreva alebo dreva infikovaného drevokaznými hubami či hmyzom. Základom sanácie je určiť správny druh škodcu a rozsah poškodenia. Druhým krokom je výber vhodného prostriedku, ktorý použijeme na likvidáciu škodcov.

Stržňové lúče
Stržňové lúče sú horizontálne cesty, ktoré rozvádzajú v kmeni živiny. Tvoria vejárovito uložené čiary od stredu kolmo na obvod kmeňa. Vo všeobecnosti ich najlepšie možno vidieť na radiálnom reze, kde sa dajú vnímať ako rôzne veľké lesklé plôšky (nazývané aj zrkadielka). Na tangenciálnom reze sú viditeľné ako jemné zvislé čiarky farebne odlišné od okolitého dreva. Stržňové lúče majú všetky dreviny, no nie pri každej sú okom viditeľné. Nemožno ich vidieť napríklad v prípade ihličnanov a niektorých listnatých drevín, ako sú topoľ či vŕba. Dobre viditeľné sú napríklad pri jelši, hrabe či buku. Najväčšie stržňové lúče majú duby. V prípade niektorých drevín, ako sú napríklad javor, breza alebo lipa, sú viditeľné iba na radiálnom reze. Stržňové lúče ovplyvňujú textúru dreva a majú vplyv aj na vlastnosti dreva. Obmedzujú napríklad rozmerové zmeny dreva v radiálnom smere v procese sušenia, a preto drevo zosychá menej v radiálnom smere ako v tangenciálnom smere. Ovplyvňujú i mechanické vlastnosti dreva, pretože radiálne orientovaná rovina stržňového lúča je slabšia a v dôsledku toho sa drevo ľahšie trhá pozdĺž lúčov v radiálnom smere.

Stržňové škvrny
Ide o tmavo sfarbené škvrny rovnobežné s hranicou ročných kruhov. Vznikajú v dôsledku poškodenia kambia larvami múch rodu Agromyza, ktoré doň kladú vajíčka. Po vyliahnutí sa larva prehryzie von a chodbička, ktorá po nej zostala, sa vyplní hojivým tkanivom. Toto miesto potom vnímame ako škvrnu, ktorá môže byť rôzne veľká. Škvrny nie sú považované za chybu dreva. Vyskytujú sa iba v dreve listnáčov, najčastejšie pri drevinách rodu jelša, breza, javor a hruška.