Slovník

Všetky | A B C D E F G H I J K L M O P R S Š T U V Z Ž
There are currently 3 names in this directory beginning with the letter K.
Kambium
Predstavuje delivé pletivo, ktoré tvorí rozhranie medzi drevom a vnútornou vrstvou kôry, takzvaným lykom. Kambium je dôležité pre hrubnutie a hmotnostný prírastok kmeňa.

Kresba dreva
Je textúra dreva, ktorú vytvára kombinácia makroskopických znakov (ročných kruhov, stržňových lúčov, ciev, farebnosti jadra a beli, hŕč atď.), a je typická pre určitý rez a drevinu. Na kresbu má vplyv aj orientácia anatomického rezu s ohľadom na vytvorenú reznú plochu. V štruktúre dreva môžu nastať za určitých rastových podmienok rôzne odchýlky, ktoré sa prejavia aj na jeho kresbe. Mnohé z týchto odchýlok sú považované za chyby dreva, sú však aj také, ktoré vytvárajú tzv. zvláštne kresby. Takéto kresby sú pre svoju unikátnosť cenené napríklad v dizajne nábytku či pri výrobe rôznych umeleckých predmetov. Zvláštnu kresbu našich drevín rozdeľujeme na vlnitý lesk, očkovú kresbu, lieskovcové drevo, korenicu. Iné zvláštne kresby sa zvyknú vyskytovať pri exotickom dreve, prípadne ich možno vyrobiť krájaním alebo lúpaním dreva.

Krycie farby
Povrchové nátery s vyšším obsahom pigmentov, ktoré na dreve vytvárajú hrubý jednoliaty film. Úplne prekrývajú farbu aj štruktúru dreva, preto nimi možno opatriť aj menej kvalitné drevo. Okrem dekoračného zafarbenia drevo chránia pred poveternostnými vplyvmi, vyžadujú však základný náter.