Slovník

Všetky | A B C D E F G H I J K L M O P R S Š T U V Z Ž
There is currently 1 meno in this directory beginning with the letter C.
Cievy
Patria medzi základné drevné pletivá a ich funkciou je rozvádzať vodu s minerálnymi látkami z koreňov do koruny. Nachádzajú sa iba v dreve listnatých drevín. Makrocievy majú priemer väčší ako 0,1 mm, na priečnom reze vyzerajú ako vpichy a na pozdĺžnom reze ako ryhy. Mikrocievy majú priemer do 0,1 mm a nedajú sa makroskopicky pozorovať. Kruhovito-pórovité drevo (napríklad drevo dubov, brestov, jaseňa štíhleho, agátu bieleho) má veľkosť jarných ciev okolo 0,2 až 0,4 mm, čo umožňuje dobrú rozlíšiteľnosť ciev na všetkých rezoch. Letné cievy nie sú okom viditeľné, v prípade niektorých driev však malé cievy vytvárajú zhluky, ktoré sú badateľné ako svetlé prúžky. Roztrúseno-pórovité drevo (napríklad drevo buka lesného, jelše lepkavej, hrabu obyčajného, briez, javorov, líp, vŕb) vytvára len mikrocievy, a teda na takomto dreve sú cievy ľudským okom neviditeľné. Cievy a ich usporiadanie sú dôležitým znakom makroskopického určovania dreva niektorých listnatých drevín.