V prírodnom prostredí sa cítime príjemne, aj preto sa radi obklopujeme materiálmi organického charakteru a vecami, ktoré kopírujú tvary a rozmanitosť prírody. Počuli ste už o biofilnom dizajne, ktorý vychádza z tejto filozofie a snaží sa o maximálny súlad s prírodou? Biofília je jedným z najdôležitejších zdrojov inšpirácie v dnešnom interiérovom dizajne. A akú úlohu v prípade tohto trendu zohráva drevo?

V poslednom období sa čoraz viac hovorí o filozofii trvalej udržateľnosti a ekologickom prístupe. Naše životy sú smart a cítime v nich absenciu prírody. Ruka v ruke s princípom návratu k prírode, ktorej sme sa postupne vzdialili, kráča aj biofilný dizajn. Tento koncept vznikol v polovici 80. rokov 20. storočia. Americký biológ Edward O. Wilson, nazývaný aj otcom sociobiológie, už v tej dobe poukazoval na nežiaduce dôsledky vtedajšieho životného štýlu. Biofíliu definuje ako „lásku k životu“.

Ako uviedol v jednom rozhovore, ak si má človek zvoliť možnosť bývania, takmer vo všetkých kultúrach vyberie krajinu podobnú africkej savane, na vŕšku a s pohľadom na vodu. Je to v nás totiž genetiky zakódované. Potvrdzujú to nielen psychologické testy, ale aj prax, napríklad bývanie vo výškach, ktoré volia mocní a bohatí ľudia, a vyvýšená poloha dôležitých chrámov a parlamentov v rôznych štátoch. Rovnako to potvrdzuje aj sťahovanie do predmestských oblastí, kde trávnik predstavuje savanu.

Príroda naokolo motivuje k lepšiemu výkonu

Skutočným autorom pojmu biofília je však sociálny psychológ Erich Fromm, ktorý ho prvýkrát použil už v 60. rokoch minulého storočia. Bio v preklade znamená život a -fília zase priateľská náklonnosť. Edward O. Wilson rozšíril význam tohto slova na radosť, ktorá vyviera z pocitu, že sa človek obklopuje živými organizmami. Biofíliu teda môžeme chápať ako emočné spojenie ľudstva s ostatnými živými organizmami.

V súčasnosti trávime až 90 % času v umelo vytvorenom prostredí v interiéri, často bez prítomnosti zelene alebo iných prírodných prvkov. Sme vystavení environmentálnemu stresu, ktorý nepriaznivo vplýva na naše zdravie – spôsobuje ho hluk, nezdravé ovzdušie či nevhodné osvetlenie. Veľkú úlohu zohrávajú aj použité materiály, výber farieb v interiéri a haptické vlastnosti predmetov, ktorými sa obklopujeme – teda to, aké sú na dotyk. Environmentálny stres môže mať za následok celkovú vyčerpanosť, zvýšený krvný tlak či napätie nervového systému.

Vedeli ste, že?

K lepšiemu výkonu nás môže motivovať čas strávený v prírode alebo dokonca len pohľad na prírodné scenérie. Rovnaký efekt majú aj prírodné prvky okolo nás, medzi ktoré patrí, samozrejme, aj drevo. Hovorí o tom Teória obnovy pozornosti (Attention Restoration Theory), ktorej autormi sú Rachel a Stephen Kaplanovci.

Biofilný dizajn v praxi

Najjednoduchším spôsobom, ako priniesť do interiéru prírodu, je aplikovanie prírodných prvkov, tzv. biofilný dizajn. Ten zohľadňuje mnohé faktory prostredia, jeho účel aj trvalú udržateľnosť návrhu. Dizajnéri aj vedci sa už celé desaťročia snažia definovať aspekty prírody, ktoré najviac vplývajú na našu spokojnosť. Zostavili 14 vzorov biofilného dizajnu, ktorý vyjadruje vzťah medzi prírodou, biológiou a dizajnom. Patrí k nim napríklad vizuálne spojenie s prírodou, prítomnosť vody, možnosť tepelnej variability a zmeny prúdenia vzduchu, rozptýlené svetlo, biomorfné znaky, materiálové spojenie s prírodou… Výsledkom biofilného dizajnu je logický návrh priestoru na základe znalostí z odborov, ako architektúra, dizajn, psychológia, neuroveda, ale aj prírodné vedy. V takomto priestore by sme sa mali cítiť príjemne a bezpečne.

Biofilný dizajn sa posledné roky začal uplatňovať najmä v kancelárskych priestoroch. Stačí sa len pozrieť na kancelárie veľkých firiem, ako Apple, Microsoft či Amazon. Vedecká štúdia ukázala, že zeleň na pracovisku a denné svetlo zvyšujú pocit pohody zamestnancov až o 13 %. Rovnako je zeleni pripisované aj zvýšenie motivácie o 8 % a pocitu šťastia o 9,7 %. Pohľad z okna na príjemné prírodné prostredie sa ukázal ako „podporný“ tiež u pacientov v nemocnici po operácii – vykazovali menšiu úroveň stresu a rýchlejšie sa zotavili. Podobný vplyv má i prirodzené svetlo. A to nielen v nemocniciach, ale aj v školách.

Vedeli ste, že?

Biofilný dizajn nájde svoje uplatnenie v interiéroch akéhokoľvek typu a účelu. Podľa jednej štúdie pomohla žiakom jeho aplikácia v škole rýchlejšie zvládnuť predpísané učivo a zlepšila výsledky ich vedomostných testov.

Drevo v biofilných interiéroch

Žiaden iný povrchový materiál nevyvoláva také emócie ako drevo. Ľudí oddávna priťahuje a fascinuje. Priaznivé účinky dreva v interiéri pomohla obhájiť prelomová štúdia uverejnená v Journal of Wood Science. V nej porovnávali 14 účastníkov experimentu, ktorí sedeli v miestnostiach s oceľovými alebo drevenými panelmi. Tí, ktorí sa celý čas pozerali na drevo, mali výrazne nižší krvný tlak ako druhá skupina. Iné štúdie potvrdili, že pri pobyte v lese ľuďom klesá aj hladina kortizolu, stresového hormónu.

Biofilný dizajn uprednostňuje autentické drevo pred napodobeninami jeho vzorov (dlažba so vzorom dreva). V interiéri ho môžete použiť v podobe masívu, škároviek a materiálov, ako preglejka, latovka či biodoska. Vďaka svojej farbe, štruktúre aj textúre pomáha vytvárať zdravšiu mikroklímu. Vizuálne spojenie s prírodou zaručí aj recyklované drevo. Takto využitá surovina znižuje náklady na ťažbu nového dreva a staré drevo zároveň dobre funguje v priestore akéhokoľvek typu.

Foto: Andrea Davis. Zdroj: Unsplash

Tip pre vás:

Ak sa rozhodnete dať drevu v interiéri viac priestoru, autentickosť zachováte olejmi, lazúrami a lakmi, ktoré neprekryjú jeho kresbu a štruktúru. Použiť môžete napríklad produkty Belinka Oil Interier, BORI tenkovrstvová lazúra, BELINKA LASUR, BORI Gélová lazúra, TESSAROL Akryl lak či TESSAROL lak. Špeciálne na drevo, ktoré bude v kontakte s potravinami, je určený olej Belinka Oil Food.

Príroda v interiéri v modernom poňatí

Biofilný dizajn je nielen „zdravý“, jeho úlohou je tiež priniesť zážitok obyvateľom interiéru. Okrem spomínaného dreva by v takomto interiéri nemali chýbať ďalšie prírodné prvky, ako kameň či klasické rastliny v črepníkoch. V modernom poňatí ich môžu doplniť obklady prírodného pôvodu (tapety a akustické panely) alebo machové steny a obrazy. Originálnym doplnkom budú akustické korkové obklady, ktoré sú aktuálnym trendom pre výborné tepelnoizolačné a akustické vlastnosti tohto ekologického materiálu.

Vedeli ste, že?

Na celom svete je približne 2,3 milióna hektárov korkových lesov. Kôru duba korkového je možné zbierať každých 9 rokov. Strom sa takto môže dožiť až 250 rokov, pretože korok sa získava šetrným ručným oddelením kôry od kmeňa.

Predchádzajúci článokČo je charakteristické pre nátery na vodnej báze?
Ďalší článokKVÍZ: Viete sa správne starať o drevo?
Copywriterka a príležitostná bojovníčka za práva všetkých, ktorí to potrebujú. Obdobia hyperaktivity a workoholizmu strieda s fázami leňošenia, počas ktorých niečo varí, pečie, brúsi, zariaďuje, číta alebo si všetko z toho len predstavuje. Ako najstaršia z kopy detí má mierne sklony k diktátorstvu :-)