hory-lesy-kopce-stromy-luky-trava-priroda-obloha

Stav našich lesov sa nás bytostne dotýka. Holoruby a prehnaná ťažba právom pohoršujú našu spoločnosť. Aká je však úloha lesníctva v obhospodarovaní lesov a ako funguje táto oblasť hospodárstva? 

Lesy v minulosti pokrývali väčšinu rozlohy Slovenska, s príchodom prvých roľníkov sa však krajina začala odlesňovať. Dnes sa lesy nachádzajú len na územiach, kde pôda nebola dostatočne vhodná na poľnohospodárstvo. Lesné hospodárstvo má u nás dlhodobú tradíciu a aj napriek tomu, že naše lesné porasty patria k tým prirodzenejším v porovnaní s inými krajinami Európskej únie, sú naše lesy výrazne poznačené človekom. 

Úlohou lesníctva je zabezpečiť trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. Teda výsadbu nových lesov, starostlivosť o tie súčasné, ale aj ťažbu a spracovanie dreva. Pri svojej práci pritom používajú hospodárske postupy, ktorých cieľom je udržať les zdravý. Ten by mal ideálne pozostávať z viacerých druhov drevín rôzneho veku a ťažba by ho nemala existenčne ohroziť. Lesníctvo však v súčasnosti bojuje aj s inými výzvami, a to predovšetkým so zmenou klímy, prírodnými katastrofami či drevokazným hmyzom a inými parazitmi. 

Ako je to s výrubom lesov? 

Výrub stromov je dôvodom škriepok medzi ochranármi, lesníkmi, ako aj celou spoločnosťou. Všetci si želáme, aby na Slovensku rástli zdravé lesy a darilo sa aj miestnej faune a flóre. Prehnaná ťažba, predovšetkým v chránených územiach, však predstavuje skutočný problém. Ťažba môže byť úmyselná, teda taká, ktorá je súčasťou programu starostlivosti lesa. Sem zaraďujeme obnovu lesných porastov kvôli omladzovaniu a rekonštrukcii lesa. Ale aj náhodná alebo mimoriadna, keď ide o odstraňovanie následkov ničivých činiteľov, či už ide o nebezpečný drevokazný hmyz alebo následky prírodnej katastrofy v podobe veternej kalamity. 

spileny-kmen-strom-kora-rez-les

Národný lesnícky program je základným dokumentom, ktorý upravuje podmienky ťažby v slovenských lesoch a jeho cieľom je trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. O čom hovorí? Napríklad o tom, že je nutné zachovať rovnováhu pri ťažbe dreva. Nemalo by dôjsť k nadmernému výrubu dreva voči bežnému prírastku. Lesníci by mali dbať na to, aby bol les zastúpený viacerými druhmi drevín, aby sa zvyšoval podiel prirodzenej obnovy a aby sa zachovali dostatočné zásoby dreva pre výrobu 

Ťažba dreva má na Slovensku aktuálne dlhodobo rastúcu tendenciu a ročne sa tu vyrúbe približne 9 miliónov stromov. Podľa satelitných záberov vyzerá odlesňovanie dramaticky, no podľa aktuálnych národných štatistík sa výmera lesov, ako aj zásoba dreva, zvýšila. 

Pri ťažbe dreva sa používajú 3 metódy: 

  • kmeňová metódastrom sa reťazovou pílou spíli, odvetví a odreže sa vrcholová časť kmeňa, ten sa následne vytiahne zporastu; 
  • stromová metódavyťahuje sa celý strom bez odvetvenia askrátenia, pričom odvetvový a skrátený strom sa na mieste rozreže na jednotlivé sortimenty pri pni. 

Vedeli ste, že?

Až 90 % stromov na Slovensku sa vyťaží kmeňovou metódou.

Využitie dreva

Drevo je prírodný, obnoviteľný a ekologický materiál, ktorý má široké využitie v produkčnej sfére. Vďaka neustálej obnove lesov môžeme dýchať nielen čistejší vzduch, ale aj používať azda najobľúbenejší materiál všetkých čias. Ako sme už spomenuli vyššie, nejde to bez pravidiel a ekologických zásad. Drevospracujúci priemysel v súčasnosti na Slovensku zamestnáva približne 40 tisíc ľudí a tvorí hodnotu približne troch miliárd eur. Patrí teda k dôležitým oblastiam národného hospodárstva.  

spilene-drevo-kmene-rez-letokruhy-triesky-kora

Aukcie dreva 

Drevo sa môže predávať formou dražby. Prebieha to tak, že majitelia drevo prinesú do dražobného skladu, kde si ho môžu kupujúci pozrieť a písomnou formou navrhnúť cenu. Výhodou aukcií je, že vlastník dreva môže získať maximálnu možnú cenu a je vyplatená ešte predtým, než sa drevo naloží a odvezie k spracovateľovi dreva. V súčasnosti sa zaviedli elektronické aukcie dreva, ktoré sú transparentnejšie. Na aukciu je vhodné drevo z listnatých aj ihličnatých drevín. 

Spracovanie dreva 

Drevo sa podľa európskej normy rozdeľuje do štyroch tried akosti, podľa ktorých sa ďalej využíva v priemysle. Ide o drevo najvyššej kvality, priemernej kvality, menej hodnotné drevo a iné drevo, ktoré nie je zaradené do predchádzajúcich troch kategórii. To najkvalitnejšie drevo sa spracuje napríklad na výrobu hudobných nástrojov či luxusného nábytku 

Kvalitatívne triedy podľa európskych noriem:

A. Drevo najvyššej kvality

Tejto kvalitatívnej triede spravidla zodpovedá drevo z prízemkového výrezu s drevom bez hŕč a bez ďalších znakov alebo len s malými znakmi a s malým obmedzením s ohľadom na využitie. 

B. Drevo v priemere bežnej až najvyššej kvality

Prípustné sú hrče do takého rozsahu, ktorý je bežný na každej drevine. 

C. Drevo v priemere nižšej kvality až menej hodnotné

Dovoľujú sa všetky znaky, ktoré zásadne neznižujú prirodzené vlastnosti dreva. 

D. Drevo, z ktorého možno získať využiteľné sortimenty,

ktoré s ohľadom na jeho znaky nie je možné zaradiť do tried A, B, C. 

Kvalitatívne triedy podľa slovenských technických noriem STN 48 0055 pre ihličnaté dreviny a STN 48 0056 pre listnaté dreviny:

I. Účel použitia: Dyhové výrezy, špeciálne výrezy určené na výrobu hudobných nástrojov a technických potrieb 

Charakteristika: Zdravé surové drevo v kôre vynikajúcej kvality, bez chýb alebo s nepatrnými chybami. 

II. Účel použitia: Výrezy na výrobu dýh lúpaním, výrobu preglejkových dosiek, zápalkárske výrezy a výrezy na špeciálne rezivo

Charakteristika: Zdravé surové drevo v kôre, na oboch koncoch s hladkým rezom, so znakmi, ktoré neobmedzujú jeho použitie. 

III. Účel použitia: Piliarske výrezy

III. A

Charakteristika: Zdravé surové drevo s ojedinelými chybami pri celkovej dobrej kvalite dreva. 

III. B

Charakteristika: Surové drevo štandardnej kvality, vrátane dreva zo suchárov, s viacerými znakmi pri celkovej priemernej kvalite. 

III. C 

Charakteristika: Surové drevo bežnej kvality, až menej hodnotné, s dovolenými chybami na využitie v piliarskom spracovaní. 

IV. Účel použitia: Drevovina (brúsne drevo), banské výrezy, žrďovina 

Charakteristika: Surové drevo riadne odvetvené, čerstvé, neodkôrnené. 

V. Účel použitia: Vlákninové drevo a ostatné priemyselné drevo

Charakteristika: Surové drevo riadne odvetvené, krátené, obidva konce zarezané, čerstvé i preschnuté, ktorého kvalita umožňuje chemické a mechanické priemyselné spracovanie na výrobu buničiny, dosiek z aglomerovaného dreva a na iné využitie. 

VI. Účel použitia: Energetický zdroj

Charakteristika: Surové drevo, ktorého kvalita neumožňuje priemyslové spracovanie, ale je využiteľné ako zdroj energie. 

Prečo si ochranári a lesníci niekedy nerozumejú? 

Les by mal produkovať zdravú a kvalitnú surovinu, vhodnú pre všetky odvetvia priemyselného spracovania. Zároveň by však mal byť domovom pre jeho prirodzených obyvateľov – lesnú zver. Obe skupiny – lesníci aj ochranári – sa usilujú zachovať zalesnené plochy s čo možno najväčšou biodiverzitou. Ochranárov právom poburuje priveľká ťažba a zásahy do chránených pásiem či oblastí, v ktorých sa vyskytujú vzácne živočíšne druhy. Ich cieľom je zachovať lesy pre ďalšie generácie a chápu, že les si dokáže poradiť aj s prírodnými katastrofami.  

Lesníci využívajú lesy na hospodársku činnosť. Ak skutočne dodržiavajú zásady a pravidlá slovenskej a európskej legislatívy, ich činnosť by mala lesom skôr napomáhať, a nie im škodiť. Je však otázne, či ekonomické záujmy jednotlivcov nemajú v niektorých prípadoch prednosť pred tými ekologickými 

Aký je váš názor na úlohu lesníctva v národnom hospodárstve? Poznáte príklady lesníkov, ktorí sa snažia chrániť skutočné „hodnoty“? Budeme radi, keď sa s nami podelíte o svoj pohľad a skúsenosti.

Predchádzajúci článokVyrobte si vlastný vianočný stromček z dreva a darov prírody
Ďalší článokAko vyrobiť búdu pre psa?
Budúca laureátka Nobelovej ceny za literatúru :-) Zatiaľ „markeťáčka“ a copywriterka, ktorú baví cestovanie, knihy, joga a najmä písanie. Fascinuje ju príroda, usiluje sa žiť ekologickejšie a k jej zvláštnym hobby patrí voľnočasové štúdium paleoantropológie.

DISKUSIA

Prosím vložte váš komentár
Prosím zadajte vaše meno